Privacybeleid

bleecker.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens

Naam bedrijf: Bleecker.nl
Website: https://www.bleecker.nl/
Inschrijfnummer KvK: 16079964
BTW-nummer: NL804417210B01

info@bleecker.nl

085-0661878 (woe-do-vrij van 12.00 tot 16.30 u)

 

2. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Bleecker.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bleecker.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Als u een bestelling heeft geplaatst:

 • Naam
 • Adres
 • PC en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Beschrijving van uw bestelling

Als u alleen ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • Naam

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

 

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bleecker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Bleecker.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Als u een bestelling heeft geplaatst:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief via email
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van een eventuele klacht via onze website
 • Bleecker.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Bleecker.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Als u zich alleen ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief via email

 

Registreren Mijn Account

Bij het onderdeel login/registreren van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt deze gegevens zelf instellen, opgeven en wijzigen.

 

Klachtenformulier, contactformulier en vragenformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een klachtenformulier en een contactformulier in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd om naam en E-mailadres in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over e-commercegerelateerde zaken, waaronder relevante wet- en regelgeving en gerelateerde producten en/of diensten van Bleecker.nl. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of tijdens de bestelprocedure. Uw naam en e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere verstuurde nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

 

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Bleecker.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Bleecker.nl deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bleecker.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, pakketbezorgers.

 

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bleecker.nl gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.Bleecker.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u uw keuze aanpassen via de volgende pagina: https://www.bleecker.nl/cookies/

 

Derden

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven. We gebruiken tevens een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we onder andere de bezoekers aan de website van Bleecker.nl gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy.

Op de volgende pagina staat een overzicht van de cookies en daar kunt u ook uw keuze aanpassen: https://www.Bleecker.nl/cookies/. De reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen via uw browserinstellingen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Bleecker.nl in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bleecker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Bleecker.nl neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bleecker.nl. 

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer

Bleecker.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Heeft u vragen over één of meerdere producten op deze website, neemt u dan contact met ons op.

Bleecker.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?